CALENDARI CURSOS 2016-2017

LOCALITAT ACCIÓ FORMATIVA CODI INICI FI HORARI ENLLAÇ
Cornellà
Crt. D'Esplugues, 44
08940
CAP
Transport de mercaderies per carretera
TMVC - 44 - 3
16/FOAP/315/
0144711/001
29 de desembre de 2016 25 de maig de 2017 de 09:00 a 13:30 Llistat Admesos
Cornellà
Crt. D'Esplugues, 44
08940
CAP
Transport de mercaderies per carretera
TMVC - 44 - 3
16/FOAP/315/
0144711/002
21 d'agost de 2017 26 de octubre de 2017 de 09:00 a 13:30 Enllaç

CENTRE COL.LABORADOR GONCAL FORMACIÓ (Invergon Catalunya S.L.)
info@goncalformacio.es