Permís Moto

AM, A1 A2 A

Permís per a ciclomotors AM

Consulta Preus i Matricula’t-hi Online

El permís AM habilita a tota persona major de 15 anys per la conducció de ciclomotors de dos o tres rodes i quadricicles lleugers.

Restriccions:

  • Pot estar limitat a la conducció únicament de ciclomotors de tres rodes i quadricicles lleugers.
  • No està permès el transport de passatgers fins als 18 anys complerts.

L’examen de la “Dirección General de Tráfico” consta de dues parts:

  • La primera prova és teòrica i consta de 20 preguntes en 20 minuts de les quals es podenerrar dues.
  • La segona prova són maniobres en circuit tancat i consta d’exercicis d’habilitat.

Per més informació o consultes de preus posi’s en contacte amb qualsevol dels nostres centres.

Permís per a motocicletes A1

Consulta Preus i Matricula’t-hi Online

El permís A1 habilita a tota persona major de 16 anys per la conducció de motocicletes amb una cilindrada màxima de 125cc, una potencia màxima de 11kW (14,96cv) i una relació potència/pes màxima de 0,1 kW/kg.

També permet conduir tricicles de motor amb una potència màxima de 15kW, ciclomotors de dos o tres rodes, quadricicles lleugers i vehicles per a persones de mobilitat reduïda.

L’examen de la “Dirección General de Tráfico” consta de dues parts:

  • La primera part són dos exàmens teòrics. Un, comú amb els altres permisos que consta de 30 preguntes, en 30 minuts, de les quals es poden errar fins a tres preguntes. I un altre examen específic que consta de 20 preguntes, en 20 minuts, de les quals es poden errar fins a dos preguntes. Els dos exàmens es realitzen el mateix dia.
  • La segona part és pràctica i consta de dos exàmens, un de maniobres en circuit tancat i un altre de circulació en circuit obert. Per fer l’examen de maniobres cal haver superat les proves teòriques i per fer la circulació cal haver superat les maniobres.

Per més informació o consultes de preus posi’s en contacte amb qualsevol dels nostres centres.

Permís per a motocicletes A2

Consulta Preus i Matricula’t-hi Online

El permís A2 habilita a tota persona major de 18 anys per la conducció de motocicletes amb una potència màxima 35kW (47,2cv) i una relació potència/pes màxima de 0,2 kW/kg i no derivades d’un vehicle amb més del doble de potència.

L’obtenció d’aquest permís inclou els permis inferior A1.

L’examen de la “Dirección General de Tráfico” consta de dues parts:

  • La primera part són dos exàmens teòrics. Un, comú amb els altres permisos que consta de30 preguntes, en 30 minuts, de les quals es poden errar fins a tres preguntes. I un específic que consta de 20 preguntes, en 20 minuts, de les quals es poden errar fins a dos preguntes. Els dos exàmens es realitzen el mateix dia. En cas de tenir el permís B no és necessari fer la teòrica comuna, només caldrà fer l’examen específic.
  • La segona part és pràctica i consta de dos exàmens, un de maniobres en circuit tancat i un altre de circulació en circuit obert. Per fer l’examen de maniobres cal haver superat les proves teòriques i per fer l’examen de circulació cal haver superat les maniobres. Si ja es té el permís A1 amb una antiguitat de més de 2 anys no cal fer les proves de maniobres, només caldrà fer les de circulació.

Per més informació o consultes de preus posi’s en contacte amb qualsevol dels nostres centres.

Permís per a motocicletes A

Consulta Preus i matricula’t-hi Online

 

El permís A habilita a tota persona major de 20 anys per la conducció de motocicletes sense límit de potència i tricicles de potència major a 15kW a partir dels 21 anys.

Aquest permís només es pot obtenir si es té el permís A2 amb un mínim de dos anys d’antiguitat.

Per més informació o consultes de preus posi’s en contacte amb qualsevol dels nostres centres.