ADR - Autorització per al transport de Matèries Perilloses

ADR

ADR – Autorització per al transport de Matèries Perilloses

Calendari dels Propers Cursos

Aquest curs està enfocat a tota persona que tingui com a mínim un any d’experiència amb el permís B que vulgui obtenir el permís ADR.

Per transportar matèries considerades perilloses, a part del permís de conducció relatiu a cada vehicle, és necessària unaautorització específica que acrediti que el conductor té els coneixements necessaris per transportar aquestes càrregues. Aquesta autorització es coneix com ADR, ja que és el nom de la normativa que regula el transport de mercaderies perilloses.

Existeixen quatre tipus d’autoritzacions:

  • Bàsic: Permet portar qualsevol material perillós excepte explosius i radioactius en vehicles que no siguin cisternes.
  • Cisternes: Permet conduir camions cisterna.
  • Explosius: Permet portar materials explosius.
  • Radioactius: Permet portar materials radioactius.

Per obtenir les autoritzacions específiques cal tenir prèviament o examinar-se simultàniament del bàsic.

L’examen de la “Dirección General de Tráfico” és únicament teòric i consta en el cas del bàsic de 30 preguntes de tipus test, de les quals se’n poden errar tres, i en el demés casos 20 preguntes de tipus test, de les quals se’n poden errar dues.

Totes les autoritzacions tenen una vigència de 5 anys després dels quals s’han de renovar. La renovació consisteix en un curs de menor durada i un examen que es farà en el mateix centre formatiu.

Els cursos es realitzen en dissabte, tant els d’obtenció com els de renovació i tenen les següents durades:

Bàsic Cisternes Explosius Radioactius
Obtenció 18 hores 9 hores 9 hores 9 hores
Renovació 9 hores 4,5 hores 4,5 hores 4,5 hores

Per més informació o consultes de preus posi’s en contacte amb qualsevol dels nostres centres.