Carnet ADR - Autorització per al transport de Matèries Perilloses

CURSOS ADAPTATS A QUALSEVOL HORARI

Aquest curs està enfocat a tota persona que tingui com a mínim un any d’experiència amb el permís B que vulgui obtenir el carnet ADR.

Per transportar matèries considerades perilloses, a part del permís de conducció relatiu a cada vehicle, és necessària unaautorització específica que acrediti que el conductor té els coneixements necessaris per transportar aquestes càrregues. Aquesta autorització es coneix com carnet ADR, ja que és el nom de la normativa que regula el transport de mercaderies perilloses.

Existeixen quatre tipus d’autoritzacions:

 • Bàsic: Permet portar qualsevol material perillós excepte explosius i radioactius en vehicles que no siguin cisternes.
 • Cisternes: Permet conduir camions cisterna.
 • Explosius: Permet portar materials explosius.
 • Radioactius: Permet portar materials radioactius.

Per obtenir les autoritzacions específiques cal tenir prèviament o examinar-se simultàniament del bàsic.

L’examen de la “Dirección General de Tráfico” és únicament teòric i consta en el cas del bàsic de 30 preguntes de tipus test, de les quals se’n poden errar tres, i en el demés casos 20 preguntes de tipus test, de les quals se’n poden errar dues.

Totes les autoritzacions tenen una vigència de 5 anys després dels quals s’han de renovar. La renovació consisteix en un curs de menor durada i un examen oficial a la DGT.

Els cursos es realitzen majoritariament en cap de setmana, tant els d’obtenció com els de renovació i tenen les següents durades:

Bàsic Cisternes Explosius Radioactius
Obtenció 18 hores 9 hores 9 hores 9 hores
Renovació 9 hores 4,5 hores 4,5 hores 4,5 hores

 

camio sense telèfon 1 e1529751704201

CURSOS ADR

Autorització transport de Matèries Perilloses

productos permisos professionals

CURSOS CAP

Certificat d’aptitud professional

  De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de INVERGON CATALUNYA SL amb CIF B43024397 i domicili social situat a FARINA 22 08840, VILADECANS (BARCELONA), amb la finalitat d'atendre les seves consultes. En compliment amb la normativa vigent, INVERGON CATALUNYA SL informa que les dades seran conservades durant el
  termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

  INVERGON CATALUNYA SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que INVERGON CATALUNYA SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

  D'acord amb els drets que li confereix l'la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@goncalformacio.es.

  Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

  L'enviament d'aquestes dades implica l'acceptació d'aquesta clàusula