Prevenció de riscos laborals viaris

MODALITAT

Presencial

DURADA DEL CURS

8 hores

OBJECTIUS

Tenir coneixement de les situacions de risc que poden portar a tenir un accident de trànsit durant la jornada laboral.

Obtenir els coneixements necessaris pel domini del vehicle en cas de situacions de risc d’accident.

Millorar l’actitud i el comportament dels conductors envers els elements negatius que influeixen a la conducció.

CONTINGUTS

MODUL 1. Prevenció de riscos laborals viaris

Aptituds i capacitats bàsiques per a la conducció segura, factors que influeixen negativament a les capacitats del conductor, conducció
preventiva.

MODUL 2. Normativa llei seguretat viaria

Informació bàsica sobre les infraccions que ens poden fer perdre punts.

INFORMACIÓ

93 280 38 36 / 658 175 424 comercial@goncalformacio.com

ELS CURSOS S’ADAPTEN A LES NECESSITATS I PECULIARITATS DEL CLIENT