Títol Transportista - Competència Professional per al transport de mercaderies i viatgers

CURS DE PREPARACIÓ DEL NOU EXÀMEN

Durada: 70 hores
Preu:  450 €
Horari: Classes presencials, divendres de 16:00 a 21:00 h., i a l’Aula Virtual, dimarts i dimecres de 18:45 a 21:00 h. Online 24 h.

titulo transportista. calendario y contenido clases

A QUI VA DIRIGIT

A totes les persones que desenvolupin la seva activitat professional al transport de mercaderies per carretera.

REQUISITS DE TITULACIÓ (qualsevol d’ells)

• Batxiller o equivalent.
• Tècnic de Grau Mitjà o Superior, amb independència de la professió a la qual es trobi referida.
• Grau o postgrau.

MATÈRIES DEL CURS

• Dret civil.
• Dret mercantil.
• Dret laboral.
• Dret fiscal.
• Gestió comercial i financera de l’empresa.
• Accessos als mercats.
• Normes d’explotació i tècnica.
• Seguretat vial.

EXAMEN

Constarà de dues proves:

 • La primera prova consistirà a contestar a 200 preguntes i cadascuna d’elles comptarà amb quatre possibles respostes alternatives, sobre les matèries que integren el programa.
 • La segona prova consistirà a resoldre quatre supòsits pràctics que requeriran aplicar els coneixements de les matèries que integren el programa en casos concrets. A tal efecte, l’aspirant, després de realitzar els càlculs i valoracions precises, haurà d’elegir entre vuit respostes alternatives en cadascú dels supòsits.

Les classes presencials s’impartiran a les aules de GONCAL Formació, carrer Sant Joan, 21 08840 Viladecans  

                                                        Telèfon: 658175424 comercial@goncalformacio.com

 

Informació:

  De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de INVERGON CATALUNYA SL amb CIF B43024397 i domicili social situat a FARINA 22 08840, VILADECANS (BARCELONA), amb la finalitat d'atendre les seves consultes. En compliment amb la normativa vigent, INVERGON CATALUNYA SL informa que les dades seran conservades durant el
  termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

  INVERGON CATALUNYA SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que INVERGON CATALUNYA SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

  D'acord amb els drets que li confereix l'la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@goncalformacio.es.

  Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

  L'enviament d'aquestes dades implica l'acceptació d'aquesta clàusula

  foment
  ministerio