Títol Transportista - Competència Professional per al transport de mercaderies i viatgers

CURS PREPARACIÓ NOU EXÀMEN

DIES D’EXÀMEN, TOTS ELS DILLUNS

Durada: 58 hores
Preu:  Subvencionat

Classes Presencials  i Aula virtual

Horari presencial: Veure calendaris.

Lloc: Goncal Formació. Carretera d’Esplugues, 44 – Cornellà de Llobregat

Classes Online: 24 hores

A QUI VA DIRIGIT

A totes les persones que desenvolupin la seva activitat professional al transport de mercaderies per carretera.

REQUISITS DE TITULACIÓ (qualsevol d’ells)

 • Títol de Batxiller o equivalent.
 • Títol de Tècnic que acrediti haver superat els ensenyaments d’una formació professional de grau mitjà o superior, amb independència de la professió a la qual es trobin referides.
 • Qualsevol títol que acrediti haver superat uns estudis de grau o postgrau.

MATÈRIES DEL CURS

 • Dret civil
 • Dret mercantil
 • Dret laboral
 • Dret fiscal
 • Gestió comercial i financera de l’empresa
 • Accessos als mercats
 • Normes d’explotació i tècnica
 • Seguretat vial

EXAMEN (Convocatòries d’examen: Després de pagar la taxa, triar qualsevol dilluns del mes)

Constarà de dues proves:

 • Primera prova consistirà a contestar a 200 preguntes i cadascuna d’elles comptarà amb quatre possibles respostes alternatives, sobre les matèries que integren el programa.
 • Segona prova consistirà a resoldre quatre supòsits pràctics que requeriran aplicar els coneixements de les matèries que integren el programa en casos concrets. A tal efecte, l’aspirant, després de realitzar els càlculs i valoracions precises, haurà d’elegir entre vuit respostes alternatives en cadascú dels supòsits.

Telèfons de contacte658 175 424 comercial@goncalformacio.com                                           

 

Informació:

  De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de INVERGON CATALUNYA SL amb CIF B43024397 i domicili social situat a FARINA 22 08840, VILADECANS (BARCELONA), amb la finalitat d'atendre les seves consultes. En compliment amb la normativa vigent, INVERGON CATALUNYA SL informa que les dades seran conservades durant el
  termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

  INVERGON CATALUNYA SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que INVERGON CATALUNYA SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

  D'acord amb els drets que li confereix l'la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@goncalformacio.es.

  Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

  L'enviament d'aquestes dades implica l'acceptació d'aquesta clàusula

  foment
  ministerio