Permisos Professionals

Qualsevol tipus de carnets de conduir professionals
Inici » Permisos Professionals

Permís per a camions C1

Aquest permís habilita a tota persona major de 18 anys i amb possessió del permís B per a la conducció de vehicles destinats al transport de mercaderies a partir dels 18 anys i amb una massa màxima autoritzada superior a 3.500 i fins a 7.500kg.

L’examen de la “Dirección General de Tráfico” consta de dues parts:

  • La primera part es un examen teòric específic que consta de 20 preguntes, en 20 minuts, de les quals es poden errar fins a dues.
  • La segona part és pràctica i consta de dos exàmens, un de maniobres en circuit tancat i un altre de circulació en circuit obert. Per fer l’examen de maniobres cal haver superat les proves teòriques i per fer l’examen de circulació cal haver superat les maniobres.

 

Permís per a camions C

Aquest permís habilita a tota persona major de 21 anys i amb possessió del permís B a la conducció de vehicles destinats al transport de mercaderies amb una massa màxima autoritzada superior als 3.500kg

L’examen de la “Dirección General de Tráfico” consta de dues parts:

  • La primera part és un examen teòric específic que consta de 20 preguntes tipus test, en 20 minuts, de les quals es poden errar fins a dues.
  • La segona part és pràctica i consta de dos exàmens, un de maniobres en circuit tancat i un altre de circulació en circuit obert. Per fer l’examen de maniobres cal haver superat les proves teòriques i per fer l’examen de circulació cal haver superat les maniobres.

 

Permís per a autocars D1

Aquest curs està enfocat a tota persona major de 21 anys i amb possessió del permís B que vulgui obtenir el permís D1.

Aquest permís habilita a tota persona major de 21 anys i amb possessió del permís B a la conducció de vehicles destinats al transport de passatgers a partir dels 21 anys i amb una nombre de passatgers no superior els 17 inclòs el conductor

També permet arrossegar un remolc lleuger de com a màxim 750kg.

L’examen de la “Dirección General de Tráfico” consta de dues parts:

  • La primera part es un examen teòric específic que consta de 20 preguntes, en 20 minuts, de les quals es poden errar fins a dues.
  • La segona part és pràctica i consta de dos exàmens, un de maniobres en circuit tancat i un altre de circulació en circuit obert. Per fer l’examen de maniobres cal haver superat les proves teòriques i per fer l’examen de circulació cal haver superat les maniobres.

 

Permís per a autocars D

Aquest curs està enfocat a tota persona major de 24 anys i amb possessió del permís B que vulgui obtenir el permís D.

Aquest permís habilita per a la conducció de vehicles destinats al transport de passatgers a partir dels 24 anys i amb una nombre de passatgers il·limitat.

També permet arrossegar un remolc lleuger de com a màxim 750kg.

L’examen de la “Dirección General de Tráfico” consta de dues parts:

  • La primera part és un examen teòric específic que consta de 20 preguntes, en 20 minuts, de les quals es poden errar fins a dues. Qui ja tingui el permís D1 no necessiten fet aquest examen.
  • La segona part és pràctica i consta de dos exàmens, un de maniobres en circuit tancat i un altre de circulació en circuit obert. Per fer l’examen de maniobres cal haver superat les proves teòriques i per fer l’examen de circulació cal haver superat les maniobres.

 

Permís per al permís E

Aquest permís habilita a conduir conjunts de vehicles amb remolcs de més de 750kg. Aquest permís va associat al permís del vehicle que arrossega, el que permet les següents combinacions: B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E. Cada una s’examina i es tracta com un permís independent.

L’apartat teòric és assistit per ordenador mitjançant un programa específic per a cada permís en els equips dels nostres centres.

La part pràctica consisteix en classes de maniobres i circulació en vehicle amb professor. L’horari i la duració de les classes s’acorden amb el professor, el que permet màxima flexibilitat d’horaris. L’inici de les pràctiques es pràcticament immediat una vegada aprovat l’examen teòric.

L’examen de la “Dirección General de Tráfico” consta de dues parts:

  • La primera part és un examen teòric específic que consta de 20 preguntes, en 20 minuts, de les quals es poden errar fins a dues.
  • La segona part és pràctica i consta de dos exàmens, un de maniobres en circuit tancat i un altre de circulació en circuit obert. Per fer l’examen de maniobres cal haver superat les proves teòriques i per fer l’examen de circulació cal haver superat les maniobres.

En el cas del permís B existeix l’autorització Codigo B-96 que habilita a la conducció de remolcs de major pes, sempre i quan la massa màxima del conjunt (vehicle més remolc) no superi els 4.250kg.

CURSOS CAP ADR

Autorització per al transport de Matèries Perilloses

CURSOS CAP PROFESSIONALS

Certificat d’aptitud professional

RECUPERACIÓ PUNTS

Centre autoritzat per la recuperació de punts dels permisos de conduir

PERMISOS DE COTXE I MOTO

Autoescola permisos de tot tipus de vehicles