Permisos Professionals

Qualsevol tipus de carnets de conduir professionals

Permís per a camions C

Aquest permís habilita a tota persona major de 21 anys i amb possessió del permís B a la conducció de vehicles destinats al transport de mercaderies amb una massa màxima autoritzada superior als 3.500kg

L’examen de la “Dirección General de Tráfico” consta de dues parts:

 • La primera part és un examen teòric específic que consta de 20 preguntes tipus test, en 20 minuts, de les quals es poden errar fins a dues.
 • La segona part és pràctica i consta de dos exàmens, un de maniobres en circuit tancat i un altre de circulació en circuit obert. Per fer l’examen de maniobres cal haver superat les proves teòriques i per fer l’examen de circulació cal haver superat les maniobres.

 

Permís per a autocars D

Aquest curs està enfocat a tota persona major de 24 anys i amb possessió del permís B que vulgui obtenir el permís D.

Aquest permís habilita per a la conducció de vehicles destinats al transport de passatgers a partir dels 24 anys i amb una nombre de passatgers il·limitat.

També permet arrossegar un remolc lleuger de com a màxim 750kg.

L’examen de la “Dirección General de Tráfico” consta de dues parts:

 • La primera part és un examen teòric específic que consta de 20 preguntes, en 20 minuts, de les quals es poden errar fins a dues. Qui ja tingui el permís D1 no necessiten fet aquest examen.
 • La segona part és pràctica i consta de dos exàmens, un de maniobres en circuit tancat i un altre de circulació en circuit obert. Per fer l’examen de maniobres cal haver superat les proves teòriques i per fer l’examen de circulació cal haver superat les maniobres.

 

Permís per al permís E

Aquest permís habilita a conduir conjunts de vehicles amb remolcs de més de 750kg. Aquest permís va associat al permís del vehicle que arrossega, el que permet les següents combinacions: B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E. Cada una s’examina i es tracta com un permís independent.

L’apartat teòric és assistit per ordenador mitjançant un programa específic per a cada permís en els equips dels nostres centres.

La part pràctica consisteix en classes de maniobres i circulació en vehicle amb professor. L’horari i la duració de les classes s’acorden amb el professor, el que permet màxima flexibilitat d’horaris. L’inici de les pràctiques es pràcticament immediat una vegada aprovat l’examen teòric.

L’examen de la “Dirección General de Tráfico” consta de dues parts:

 • La primera part és un examen teòric específic que consta de 20 preguntes, en 20 minuts, de les quals es poden errar fins a dues.
 • La segona part és pràctica i consta de dos exàmens, un de maniobres en circuit tancat i un altre de circulació en circuit obert. Per fer l’examen de maniobres cal haver superat les proves teòriques i per fer l’examen de circulació cal haver superat les maniobres.

En el cas del permís B existeix l’autorització Codigo B-96 que habilita a la conducció de remolcs de major pes, sempre i quan la massa màxima del conjunt (vehicle més remolc) no superi els 4.250kg.

camio sense telèfon 1 e1529751704201

CURSOS ADR

Autorització transport de Matèries Perilloses

productos permisos professionals

CURSOS CAP

Certificat d’aptitud professional

  De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de INVERGON CATALUNYA SL amb CIF B43024397 i domicili social situat a FARINA 22 08840, VILADECANS (BARCELONA), amb la finalitat d'atendre les seves consultes. En compliment amb la normativa vigent, INVERGON CATALUNYA SL informa que les dades seran conservades durant el
  termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

  INVERGON CATALUNYA SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que INVERGON CATALUNYA SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

  D'acord amb els drets que li confereix l'la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@goncalformacio.es.

  Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

  L'enviament d'aquestes dades implica l'acceptació d'aquesta clàusula