CURS de CAP (Certificat d’aptitud per a conductors professionals)

CURSOS DE FORMACIÓ CONTÍNUA  SUBVENCIONADA
DIRIGITS A TREBALLADORS EN ACTIU

Duració: 35 Hores
Preu:  100% Subvencionat
Dates i horaris: A confirmar

Els cursos s’impartiran a les aules de GONCAL Formació:

Carrer Sant Joan, 21 08840 – Viladecans

Carretera d’Esplugues, 44 08940 – Cornellà de Llobregat

 

cap

TEMARI

La formació contínua, obligatòria per a tots els conductors inclosos en l’àmbit d’aplicació del Reial decret, 1032/2007, ha de permetre actualitzar els coneixements essencials per a l’exercici de la seva funció, fent especial èmfasi en la seguretat a la carretera i la racionalització del consum de carburant. Aquesta funció té per finalitat aprofundir i revisar alguns dels coneixements adquirits amb l’obtenció del certificat d’aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial.

Per a qualsevol classe de permís (Autocar i Camió)

1. Formació avançada sobre conducció racional basada en les normes de seguretat.

1.1 Objectiu: Conèixer les característiques de la cadena cinemàtica per optimitzar la seva utilització.
1.2 Objectiu: Conèixer les característiques tècniques i el funcionament dels dispositius de seguretat a fi de dominar el vehicle, minimitzar el seu desgast i prevenir les anomalies de funcionament.
1.3 Objectiu: poder optimitzar el consum de carburant.

2. Aplicació de la regalmentació.

2.1 Objectiu: Conèixer l’entorn social del transport per carretera i la seva reglamentació.

3. Salut, seguretat viària i mediambiental, servei, logística.

3.1 Objectiu: tenir consciència dels riscos de la carretera i els accidents de treball.
3.2 Objectiu: tenir consciència de la importància de l’aptitud física i mental.
3.3 Objectiu: tenir capacitat per avaluar situacions d’emergència.

Aquest curs està dirigit a treballadors en actiu i està subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. En acabar el curs es donarà un Certificat de la Generalitat de Catalunya, del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Inscripció o informació:

  De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de INVERGON CATALUNYA SL amb CIF B43024397 i domicili social situat a FARINA 22 08840, VILADECANS (BARCELONA), amb la finalitat d'atendre les seves consultes. En compliment amb la normativa vigent, INVERGON CATALUNYA SL informa que les dades seran conservades durant el
  termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

  INVERGON CATALUNYA SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que INVERGON CATALUNYA SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

  D'acord amb els drets que li confereix l'la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@goncalformacio.es.

  Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

  L'enviament d'aquestes dades implica l'acceptació d'aquesta clàusula

  foment
  ministerio