CURS DE Competència professional per al transport interior i internacional de mercaderies

CURSOS DE FORMACIÓ CONTÍNUA  SUBVENCIONADA
DIRIGITS A TREBALLADORS EN ACTIU

Duració: 80 Hores
Preu:  100% Subvencionat

Horari: dissabtes i diumenges  de 09:00 a 14:00

Els cursos s’impartiran a les aules de GONCAL Formació:

Carrer Sant Joan, 21 de Viladecans  – 08840

A QUI VA DIRIGIT?

A les persones que vulguin desenvolupar l’activitat de transport públic de mercaderies per carretera, dins el territori estatal i internacional, i que no disposen del certificat de competència professional per al transport de mercaderies per carretera d’acord amb els termes previstos a la normativa estatal.

TEMARI:

1.- Elements de Dret civil
2.- Elements de Dret mercantil
3.- Elements de Dret laboral
4.- Elements de Dret fiscal
5.- Gestió comercial i financera de l’empresa
6.- Accés als mercats
7.- Normes i explotació tècniques
8.- Seguretat viària

Aquest curs està dirigit a treballadors en actiu i està subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. En acabar el curs es donarà un Certificat de la Generalitat de Catalunya, del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Inscripció o informació:

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de INVERGON CATALUNYA SL amb CIF B43024397 i domicili social situat a FARINA 22 08840, VILADECANS (BARCELONA), amb la finalitat d'atendre les seves consultes. En compliment amb la normativa vigent, INVERGON CATALUNYA SL informa que les dades seran conservades durant el
termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

INVERGON CATALUNYA SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que INVERGON CATALUNYA SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix l'la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@goncalformacio.es.

Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

L'enviament d'aquestes dades implica l'acceptació d'aquesta clàusula