Curs de Competència Professional per al transport interior i internacional de mercaderies i viatgers amb vehícle de més de 3500 kg.

Competència professional pel transport

Durada: 80 horas
Horari: A determinar

cap2

Durada del curs: 80 hores

A QUI VA DIRIGIT

A les persones que vulguin desenvolupar l’activitat de transport públic de mercaderies i de viatgers per carretera, dins del territori estatal i internacional, i que no disposin del certificat de competència professional per al transport de mercaderies i viatgers per carretera d’acord amb els termes previstos en la normativa estatal.

OBJECTIUS

• Preparar als alumnes per a presentar-se a l’examen de capacitació de transportista
• Capacitar-los per a la gestió i logística per a desenvolupar l’activitat de transport.

CONTINGUTS

• Elements del dret privat
• La persona que transporta com empresari/ària mercantil
• Dret social
• Dret fiscal
• Gestió comercial i financera de l’empresa
• Documentació per a efectuar serveis de transport, control del transport i accés al mercat
• Normes d’explotació i tècnica
• Seguretat en la carretera
• Casos pràctics

NORMATIVA

RESOLUCIÓ TES/145/2021, de 25 de gener, sobre les proves per a obtenir els certificats de competència professional per a l’exercici de les activitats de transport per carretera de viatgers i transport per carretera de mercaderies. ORDRE de 10 d’agost de 2001, sobre l’obtenció del certificat de capacitació professional per a l’exercici de l’activitat de transportista per carretera. Ordre de 28 de maig de 1999 per la qual es desenvolupa el capítol I del títol II del Reglament de la Llei d’Ordenació dels Transports Terrestres, en matèria d’expedició de certificats de capacitació professional.

                                                        Telèfon: 658175424 comercial@goncalformacio.com

Els cursos s’impartiran a les aules de GONCAL Formació, carrer Sant Joan, 21 de Viladecans  – 08840, o a l’Aula Virtual.

Inscripció o informació:

  De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de INVERGON CATALUNYA SL amb CIF B43024397 i domicili social situat a FARINA 22 08840, VILADECANS (BARCELONA), amb la finalitat d'atendre les seves consultes. En compliment amb la normativa vigent, INVERGON CATALUNYA SL informa que les dades seran conservades durant el
  termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

  INVERGON CATALUNYA SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que INVERGON CATALUNYA SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

  D'acord amb els drets que li confereix l'la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@goncalformacio.es.

  Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

  L'enviament d'aquestes dades implica l'acceptació d'aquesta clàusula