Del 6 al 12 de maig gaudim de la Setmana Mundial de les Nacions Unides per a la Seguretat Viària.

Durant tota la setmana l’objectiu principal és conscienciar a tothom de la importància de conèixer els riscos, ser responsable i actuar en relació a la seguretat viària. Per fer-ho caldrà que tots avaluem amb atenció tots els desplaçaments que efectuem diàriament per tal de determinar quins riscos estan implicats i a partir d’allà exigir una major seguretat viària.

L’OMS (Organització Mundial de la Salut) ha elaborat el paquet de mesures tècniques Salvi VIDES. L’objectiu d’aquest és donar suport als professionals de l’àmbit de la seguretat viària per reduir de manera substancial el nombre de defuncions per accidents de trànsit.

A continuació us fem un petit resum de les qüestions principals del Paquet de mesures salvi VIDES:

  1. Control de velocitat: L’excés de velocitat és una de les principals causes d’accident. Algunes de les intervencions són: Fer complir als usuaris els límits de velocitat, construir vies o modificar-les per moderar el transit i demanar als fabricants d’automòbils que utilitzin la tecnologia per limitar la velocitat
  2. Lideratge en seguretat viària: Principalment es tracta de mobilitzar les accions necessàries per a implementar les polítiques i estratègies de seguretat viària. Algunes de les intervencions proposades són: crear un organisme que lideri la seguretat viària, elaborar i finançar una estratègia i avaluar l’impacte d’aquestes i sensibilitzar a la població.
  3. Disseny i millora de les infraestructures: Prioritzar l’actualització de les normes de disseny de les vies de trànsit i garantir que les vies noves es planifiquin, dissenyin i gestionin d’acord amb les normes de seguretat. Algunes de les intervencions: Augmentar la seguretat de les vores de les vies de trànsit mitjançant zones lliures d’obstacles, estructures trencables o barreres de seguretat, donar prioritat a les persones mitjançant la creació de zones lliures de vehicles o crear rutes millors i més segures per al transport públic.
  4. Normes de seguretat dels vehicles: Promulgar i fer complir normes de seguretat sobre els vehicles de motor relatives a: cinturons de seguretat, col·lisions frontals i laterals, protecció de vianants…
  5. Vigilància del compliment de les lleis de trànsit: Assegurar que es compleixen les lleis que impliquen les conductes de risc (conduir sota els efectes de l’alcohol, no portar casc, no usar el cinturó de seguretat).
  6. Supervivència després d’un accident:
    L’atenció eficaç davant d’una emergència. Algunes de les intervencions
    és proporcionar formació en atenció bàsica d’emergència.

Aquests dies des de Goncal Formació us animem a entrar a i participar i animar als nostres familiars i amics que s’impliquin a la causa.

Goncal Formació

Viladecans, 7 de maig de 2019