Quan portem un vehicle som responsables de respectar les normatives de trànsit i dels danys que podem causar.

A vegades no som conscients que determinades conductes com saltar-se un stop, travessar una línia continua o fer un gir prohibit, podem esdevenir un delicte si les conseqüències són un sinistre amb víctimes greus o mortals. Infringir una norma de circulació o no respectar un senyal poden anar més enllà de l’incompliment del codi de circulació.

Les distraccions al volant, especialment l’ús del mòbil quan conduïm, són el principal causant dels accidents amb víctimes (23%). El segon lloc l’ocupa les infraccions de les normes de circulació (22%), entesa com una infracció que té incidència directa en un sinistre, per davant d’altres factors com l’errada del conductor, l’excés de velocitat o l’alcohol. Cal tenir en compte que en un mateix accident poden concórrer diversos factors, com per exemple l’excés de velocitat i l’errada del conductor.

En els darrers anys, el mòbil ha estat el causant principal d’accident com a element de distracció, quan abans eren les infraccions a les normes, la principal causa. Això indica un predomini sostingut en el temps d’un cert comportament generalitzat al volant que ignora o desobeeix la normativa de circulació.

Amb les darreres modificacions del Codi Penal, però, fer un avançament amb línia contínua o no respectar un senyal d’estop, per exemple, si suposa la causa del sinistre i aquest ha provocat lesions o la mort d’alguna persona, pot comportar una responsabilitat penal per al conductor.

Les infraccions més habituals

  • Col·lisions per encalç per no mantenir la distància de seguretat.
  • No respectar el senyal d’estop, de cedir el pas o de gir prohibit.
  • Col·lisions frontals per avançament en lloc prohibit o amb línia contínua.

I, com evitar aquestes col·lisions?

  • Observació i respecte de les normes i senyals de circulació.
  • Prestar atenció a la conducció i a la senyalització de la via.

Hem de començar a deixar de normalitzar la infracció d’una norma de circulació com una cosa quotidiana o, fins i tot, inevitable. Darrere d’aquest comportament pot esdevenir un sinistre amb víctimes i que en funció de les lesions i del tipus d’imprudència, la infracció pot acabar sent un delicte.

Goncal Formació
Cornellà/Viladecans, 10 març 2023