Conduir és una activitat bàsica de les nostres vides i tenir una bona visió esdevé necessari per a una conducció correcta i segura per prendre bones decisions a la carretera. Fins al 90% de la informació que necessitem per conduir la rebem dels nostres ulls i en cada quilòmetre recorregut, prenem unes 15 decisions. Per aquest motiu cal complir una sèrie de requisits en aquest aspecte, a l’hora de posar-se al volant.

Els conductors que necessitin portar ulleres o lentilles, han d’informar per què es reflecteixi en el seu permís de conduir. Les lents intraoculars no cal notificar-ho.

Per conduir s’ha de tenir una agudesa mínima per distingir detalls i depèn de les diòptries que tinguem necessitarem correcció òptica (ulleres o lentilles).

Un altre factor a considerar seria la sensibilitat al contrast o enlluernaments i els conductors no han de presentar alteracions en aquest aspecte ni en situacions de baixa il·luminació.

La valoració de la teva visió, en primera estança l’ha de fer el mateix conductor i és requisit imprescindible passar les revisions mèdiques quan s’ha de renovar el permís.

Per tot això, cuida la teva salut ocular, fes  revisions periòdiques i davant qualsevol incidència pren les mesures per rectificar la situació. Va en benefici teu.

Goncal Formació
Cornellà/Viladecans, 23 de gener de 2023