Des del 2007, està en vigor l’obligatorietat per conduir pels transportistes de mercaderies i viatgers, el Certificat d’Aptitud Professional (CAP).

Ara, el passat abril, aquesta normativa ha sofert canvis. Però, en què ens afecta?

 • Polivalència de cursos: Permet obtenir l’ADR bàsic junt amb els cursos de formació continua (CAP mercaderies).
 • Tant en CAP Inicial com el Continua, cursant el mòdul de sensibilització i educació viària com a formació complementària, es podrà recuperar 6 punts del permís de conduir (pendent d’estudi).
 • L’alumne podrà examinar-se en qualsevol comunitat autònoma. Per superar l’examen, tindrà un termini d’un any en comptes dels sis mesos d’abans.
 • A la formació Continua, hi haurà un temari específic per a mercaderies i un altre per viatgers. El conductor que tingui les dues modalitats, haurà d’escollir de quina modalitat vol presentar-se i renovarà les dues (com abans).
 • Tant a les aules com als vehicles, la presència del conductor es farà biomètricament i el centre estarà obligat a comunicar el fitxer a l’administració.
 • Els centres homologats passen a tenir autorització per impartir els cursos a tot el territori nacional.

I l’última i més important, ampliació de les excepcions a:

 • Conducció autobusos sense passatgers per part del personal de manteniment des del centre de manteniment a l’empresa de transports, sempre que l’activitat principal no sigui la de conductor.
 • Transport humanitari sense ànim de lucre.
 • Transport privat complementari ocasional en zones rurals per abastiment de l’empresa del conductor.
 • Transport de mercaderies per empreses agrícoles, ramaderes o pesqueres en el marc de la seva activitat, sempre que la conducció no sigui l’activitat principal del conductor ni es superin els 100 km des del centre d’explotació.
 • No es considera activitat principal quan no es superi el 30% del treball mensual del conductor.
 • S’incorpora l’obligatorietat pels conductors de vehicles utilitzats pel transport d’escombraries.

Esperem que sigui d’utilitat per als nostres conductors.

Goncal Formació
Cornellà de Llobregat, 16 juny 2022