Ser propietari d’un vehicle implica, entre altres moltes obligacions, portar en ell un equipament obligatori i que en el cas de no portar-lo, pot ser motiu d’una sanció econòmica.

Explicarem quins són els accessoris obligatoris que especifica la llei i quins són recomanables per garantir una major seguretat quan circulem amb el nostre cotxe, sobretot quan emprenem un llarg viatge.

El primer equipament obligatori és portat al vehicle dos triangles de presenyalització de perill i com a mínim una armilla reflectant d’alta visibilitat. L’ús de l’armilla reflectant s’ha d’endur quan se surti del vehicle y s’ocupi la calçada o vorera de les vies interurbanes.

En el cas d’immobilització del vehicle per accident o per qualsevol altra circumstància, s’hauran d’utilitzar els triangles, sempre que les condicions de circulació ho permetin. La col·locació dels triangles hauran d’estar davant i darrere del vehicle a una distància mínima de 50 metres  i de forma que siguin visibles des de 100 metres. En vies de sentit únic, o de més de tres carrils, serà suficient la col·locació d’un triangle com a mínim 50 metres abans. A més, si el vehicle porta llums d’emergència, hauran d’estar enceses i si el vehicle està a l’autopista o autovia, en condicions de baixa visibilitat o entre la posta o sortida de sol, també es posaran les llums de posició i, en el seu cas també les de gàlib.

Si no es porten els triangles, la sanció pot arribar fins als 200 euros, així com fins a la mateixa quantitat si no es compleix amb la normativa per portar l’armilla reflectant, a banda de la retirada de tres punts del carnet.

També hem de comprovar que el nostre carnet de conduir estigui en vigor, portar el permís de circulació del cotxe, així com la fitxa tècnica i l’adhesiu de l’última ITV amb el corresponent informe. No portar alguns d’aquests documents serà sancionable a partir dels 10 € perquè es consideren infraccions administratives.

Des del 2008 ja no és obligatori portar la pòlissa d’assegurança i l’últim rebut, perquè els agents de policia poden comprovar (fitxer FIVA) si el vehicle està assegurat, encara no està demès si es facilita la labor.

Un altre element obligatori és la roda de recanvi o un kit repara punxades amb totes les eines necessàries per canviar una roda o reparar la punxada.

Però no sols hauríem de portat l’equipament obligatori. També hi ha accessoris que són recomanables, perquè en el cas d’emergència, situació imprevista, etc., puguin ser utilitzats per evitar o minimitzar el risc. Portar pinces per la bateria, llanterna, guants, cadenes, etc., seran de gran utilitat davant una incidència.

Les cadenes o les fundes pels neumàtics, si bé no són obligatoris, ens podem trobar que alguna via estigui permesa la circulació condicionada a portar aquests tipus d’accessoris per garantir la seguretat. Un altra opció seria el muntatge de neumàtics aptes per qualsevol estació de l’any o específic per l’hivern.

Altres elements que també ens ajudaran seria portar el telèfon mòbil sempre amb nosaltres, una rasqueta a l’hivern pel gel del parabrisa, kit de primers auxilis, ulleres de sol, uns guants, líquids (oli, refrigerant, neteja parabrises…), alguna manta, aigua, menjar, etc.

Esperem que sigui d’utilitat la informació aportada. A Goncal Formació sabem que una part de la Seguretat Viària és l’equipament del cotxe, tant el obligatori com el recomanable que a l’hora de necessitat seran sense dubtes, part de la solució del imprevist.

Goncal Formació
Cornellà, 16 de febrer de 2021