Des de Goncal Formació volem que tinguis en compte que els dispositius obligatoris ens protegeixen i donen seguretat a la nostra activitat.

Els vehicles pesants, tenen dispositius que són obligatoris. Hi ha dos sistemes de seguretat molt importants per als vehicles utilitzats pel conductor professional. Aquests són el d’anti encast de camió posterior i el dispositiu protector lateral de camió.

Dispositiu anti encast

Aquest dispositiu també anomenat dispositiu de protecció posterior, és un tipus de dispositiu dissenyat per a reduir els riscos d’encast dels vehicles de les categories M1 (turismes) i N1 (camions de fins a 3.500 kg de MMA) en cas que col·lideixin per la part posterior de vehicles industrials de més de 3.500 kg de MMA. Aquest dispositiu de seguretat és obligatori per a tots els vehicles destinats al transport de mercaderies de més de 3.500 kg de MMA i per a determinats remolcs.

No obstant això, hi ha algunes excepcions. Et comptem les més habituals:

Els vehicles la carrosseria dels quals per construcció faci innecessària la seva col·locació.

  • Els vehicles la carrosseria dels quals per construcció faci innecessària la seva col·locació.
  • Els tracte camions (caps tractors).
  • Vehicles per als quals l’existència d’una protecció posterior contra l’encastament és incompatible amb la seva utilització.

A pesar que no sempre li donem la importància que té, aquest dispositiu és vital i pot marcar la diferència i disminuir les conseqüències negatives d’un accident durant els viatges en carretera i els desplaçaments en ciutat.

Protectors laterals

Els protectors laterals, com el seu propi nom indica, són uns dispositius que es col·loquen en els laterals de determinats vehicles per a evitar que els vehicles es fiquin sota les plataformes dels remolcs, semiremolcs o dels camions rígids i que a més ofereixin als usuaris de la carretera no protegits (vianants, ciclistes, motoristes) una protecció eficaç contra el perill de caure sota la part lateral del vehicle i ser atrapats per les seves rodes. Aquest protector lateral del camió és un dispositiu obligatori en els següents vehicles: en tots els vehicles N2 i N3, és a dir, vehicles de mercaderies de més de 3.500 kg de MMA, sempre que puguin excedir la velocitat de 25 km/hora. Si aquests vehicles no són capaços d’excedir aquesta velocitat màxima no estan obligats a instal·lar-ho. I a més, els remolcs no lleugers també hauran d’estar dotats d’aquest dispositiu de protecció.

Existeixen excepcions? Sí. Igual que succeeix en els dispositius d’encast existeixen excepcions i són les mateixes esmentades en l’apartat anterior.

Els dispositius dels quals hem parlat i la seva obligatorietat en els casos esmentats són un exemple del desenvolupament constant en els vehicles dedicats al transport professional i un avanç quant a seguretat per a aquests vehicles i per a la resta dels usuaris de les vies.

El principal objectiu de tots dos no és un altre que proporcionar una protecció eficaç als vehicles lleugers que impactin contra camions i/o remolcs i als usuaris vulnerables per a impedir que siguin atropellats lateralment per les seves rodes.

Goncal Formació
Cornellà de Llob., 18 de novembre de 2020