Ara que ha arribat la tardor i comencen la bona època per gaudir de la natura i del bosc convé recordar alguns consells a tenir en compte quan circulem per carreteres a on ens podem trobar amb animals salvatges o ramats creuant i envaint les vies.

Quina ha de ser la nostra manera d’actuar? I si atropellem a un? Quina és la nostra responsabilitat?

El primer que hem de fer quan veiem un senyal que ens indica la possible presència d’animals és reduir la velocitat, observant amb atenció la carretera i els seus voltants.

Gossos, porcs senglars, cérvols, entre altres, són animals que ens podem trobar en qualsevol carretera de muntanya i que poden provocar un accident si no anem amb compte davant la seva presència. Normalment la nostra reacció sempre és intentar esquivar l’animal, però en moltes ocasions aquesta maniobra és molt més perillosa que l’atropellament en si. Només és recomanable quan posen en perill la nostra seguretat o de la resta d’usuaris de la via o quan es tracta d’un animal de pes elevat o  gran grandària com un cavall, vaca, etc. L’impacte amb un animal com aquest a 50/60 km/h podria ser mortal per nosaltres.

Tampoc seria recomanable tocar el clàxon, ja que l’animal es podria espantar i reaccionar canviant de direcció inesperadament posant en perill a altres conductors.

Si circulem a la nit amb les llums llargues i descobrim a un animal, hem de canviar a les llums d’encreuament per evitar enlluernaments i que l’animal es quedi paralitzat a la calçada.

També ens hem de fitxar que darrere d’ells no hi vagin altres membres de la camada.

Si ens trobem amb un animal de grans dimensions i no s’aparta, després d’una estona esperant, el més adient seria trucar als serveis d’emergències.

Segons la normativa, no es pot deixar sol el ramat sense custòdia, amb sancions importants si es produeixen morts i la situació sigui reiterada.

Si finalment es produeix l’atropellament, el primer que s’ha de fet és reduir la marxa agafant bé el volant per no impactar novament amb algun element de la via. Posteriorment posar les llums d’emergències i intentar parar el cotxe en un lloc segur, posar-nos l’armilla reflectant i sortir del nostre vehicle. A continuació, senyalitzarem la zona de l’accident amb els triangles i trucarem a la policia perquè pugui fer l’informe corresponent. Si el cos de l’animal obstaculitza i posa en perill a la resta dels conductors, l’hem de portar fins a la vorera. Si es produís un accident, per no portar-li podria suposar una sanció econòmica.

La culpabilitat d’un atropellament en cots privats de caça serà del conductor, a menys que l’accident es produeixi com a conseqüència directa de l’acció de la caça o si les tanques estiguessin defectuoses o no tingués senyalització d’animals salvatges, i en ambdós casos, el responsable sempre serà el titular de la via pública (el propietari del vedat o l’administració pública encarregada de la carretera).

Pel que fa a l’assegurança, si la tenim a tot risc, es faran càrrec de la reparació i dels danys a tercers (persones, vehicles o danys a elements de la carretera). En el cas de tenir una assegurança a “tercers”, els danys propis no estarien inclosos.

Si l’animal que ha envaït la calçada és domèstic, el propietari podrà ser sancionat amb una multa.

La nostra recomanació de Goncal Formació és portar una conducció preventiva basada en la visió llunyana i panoràmica, la concentració i l’anticipació.

 

Goncal Formació

Cornellà de Llob., 8 d’octubre de 2019