Més vegades que desitjaríem, principalment a les vies ràpides (autovies i autopistes), veiem el mal costum de molts conductors que circulen pel carril esquerre quan està lliure el de la seva dreta. Aquesta pràctica prohibida pel codi de circulació i sancionada, pot ser molt perillosa per la circulació, ja que impedeix la circulació fluida, tenint en compte la velocitat en aquestes vies dels vehicles, augmentant el risc d’accident.

La normativa és clara: SEMPRE s’ha de circular pel carril dret i deixar el carril esquerre i el central (si existeix) per avançar. Una norma clara sembla que sigui complicada d’entendre.

Circular per l’esquerra pot comportar una sanció econòmica, però també, avançar per la dreta, malgrat que l’altre vehicle estigui infringint el codi de circulació, també pot ser sancionat. 

Només existeixen dues excepcions permeses per avançar per la dreta:

  • Quan hi ha retencions: En aquesta situació, la gran afluència de trànsit fa normal que els carrils vagin a diferents velocitats. En aquests casos, no s’avança, es depassa.
  • Quan estàs al carril d’acceleració:En aquest tipus de carrils, tampoc té la consideració d’avançament com a tal. Es considera que és El conductor que va per la via ràpida ha d’afavorir la incorporació del vehicle que va a incorporar-se, reduint la velocitat (si hi ha risc d’accident) o canviar de carril si és possible.

Esperem que aquests comentaris facilitin la bona circulació, imprescindible per garantir la bona seguretat a la carretera i evitar accidents amb conseqüències a vegades irreparables.

Goncal Formació

Cornellà Llob., 5 abril 2022